SİTEMİZİN YENİDEN DÖNÜŞÜMÜ :

Sitemizin yeniden dönüşümü için çeşitli tarihlerde çalışmalar yapılmış, 2009 yılında anket düzenlenerek, kat maliklerinin istekleri değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarına göre kat maliklerinin %96 oranında yeniden dönüşümü istediği anlaşılmıştır.

Öncelikli olarak arsanın tamamının uygun fiyatla satılması, satış mümkün olmadığı takdirde arsa karşılığı inşaat olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı tespit edilmiştir.  2010 yılında Türkiye’nin önde gelen, güçlü oldukları düşünülen 47 firması ile görüşülmüş, 4 inşaat firması kapalı zarf içersinde yazılı teklif vermiştir. Firmalar tekliflerini gerçekleştirdikleri tanıtım  toplantılarında kat maliklerine detaylı olarak açıklamışlardır.

Firmaların  teklifleri,  yapılan kat malikleri genel kurulunda tartışılmış, değerlendirilmiş ve demokratik kuralların sağlandığı yöntemle yapılan gizli oylama ile kat maliklerince sitenin yeniden dönüşümü  için inşaat firması seçilmiştir.

Firma bu işi üstlenirken yeniden dönüşüm konusunda  çok büyük tecrübeleri olduğunu kat maliklerine ve çeşitli basın yayın organlarına verdiği beyanatlarla açıklamış, en kısa sürede inşaatların başlayacağı sözünü vermiştir.

1 yıl sözleşme hazırlığı sürmüş, bilahare sözleşme kat maliklerinin onayına sunulmuş, kabul edilen sözleşme 27.Mart.2012 tarihinde kat malikleri ile firma ile noterden imzalanmaya başlamıştır. 3 ay içersinde %86,5 oranında kat maliki sözleşmeleri imzalamış, sözleşmeyi imzalayan kat maliklerinin oranı %92 olmuştur.

Firmanın, 27.Mart.2016 tarihine kadar  sözleşmenin şartlarının yerine getiremiyeceğinin anlaşılması üzerine sözleşmenin feshi için hukuki çalışmalara başlanılmıştır.

06.Mart.2016 tarihinde sözleşmenin feshi için kat maliklerini bilgilendirmek üzere sözleşmeyi imzalayan kat maliklerine genel kurul toplantısı çağrısı yapılmıştır. Bu süreçte firma, temsilciler tarafından öne sürelen şartları kabul etmiş, kendilerine 1 sene daha ek süre verilmesini talep etmiş, sözleşme şartlarını yerine getiremiyeceğinin ortaya çıktığı tarihte sözleşmeyi şartsız fesh edeceğini bildirmiştir. Yapılan genel kurulda bu talep kat maliklerince onaylanmış ve 17.Mayıs.2016 tarihinde tarafların mutabık kaldığı ek tadil protokolü noter huzurunda kat maliklerince imzalanmaya başlamış, çok kısa sürede %88  kat maliki ek tadil protokolünü imzalayarak firmaya 1 yıl daha ek süre tanınmıştır.

Ancak, verilen ek süreye rağmen firma, sözleşme ve ek tadil protokolündeki şartları ve yükümlülüklerini 17.05.2017 tarihine kadar yerine getirememiştir. Firmanın ileri sürdüğü bahaneler temsilciler ve kat maliklerince kabul edilmemiştir. Sözleşmede yazılı açık fesih şartlarının gerçekleşmesi, kat maliklerinin güveninin kalmaması nedenleriyle sözleşmenin feshi yoluna gidilmiştir. Firma ile yapılan uzun süren müzakereler sonucunda, önce 15.12.2017 tarihinde fesih mutabakat protokolü imzalanmış, 27.Aralık.2017 tarihi itibariylede sözleşmeler karşılıklı olarak noterden fesh edilmiş ve firma ile ilişkiler sonlandırılmıştır. Bu süreçlerde kat maliklerinin çok büyük bir çoğunluğu birlikteliğini muhafaza etmiş,  Temsilcilerle birlikte kararlı mücadele verilmiştir.

Sitemizin Yeniden Dönüşümü, mevcut yasal düzenlemeler dikkate alındığında, 60 yıllık binalarımızın yenilenmesi gerçeğini düşünerek, yaşadığımız tecrübeleri dikkate alarak, uygun koşulların ortaya çıkması ve güçlü firmaların, konsorsiyumların istekli olması, yeterli teminatların verilmesi halinde kat maliklerinin birlikte gerçekleştireceği, arsanın tamamının satışı ve/veya arsa karşılığı inşaat olarak değerlendirilebilecek, bulunduğu mevkiye yakışır  5 yıldızlık proje ile İstanbula değer katacaktır.