Sitemizin temizliği amacıyla, herhangi bir personel istihdam edilmemiştir. Ana sokaklar Beşiktaş Belediyesi tarafından, belirli zamanlarda  temizlenmekte olup, çöplerimiz rutin olarak belediye tarafından toplanılmaktadır. Geri dönüşüm cam ve diğer malzemeler ise ilgili kurumlarca rutin olarak toplanılmaktadır.

Evlerimizin temizliğine gösterdiğimiz hassasiyeti, ortak alanların temizliği için göstermemiz gerekli olup, yaşadığımız çevreye saygının bir parçasıdır.

Blokların Apartman Görevlileri sadece blokları için hizmet vermekte, ortak alanaların temizliği, bakımı için faydalanılamamaktadır. Ortak alanların bakımı ve temizliği için her ay belli sayıda  Apartman Görevlisinin nöbetleşe görev yapması önerisi blok yöneticilerince kabul edilmemiştir.