Close

TYY Aidat Artışı

Toplu Yapı Yönetimi aidatı, Nisan/2017 tarihinden bugüne kadar(25 ay) bağımsız bölüm başına olarak 85 TL. toplanmakta olup, bu süre zarfında herhangi bir aidat artışı yapılmamıştır.